ERLANDAS MIKĖNAS

ERLANDAS MIKĖNAS

Akcininkas

Anketa

Gimimo data: 1964.04.11
Kokį juridinį asmenį (asociacijos narį) atstovaujate? UAB „Vedautos autotransportas“
Kokia Jūsų patirtis transporto versle (nurodyti metų skaičių)? Nuo 1992 m
Ar esate juridinio asmens (asociacijos nario) savininkas, dalyvis ar vadovas? Akcininkas
Kokią dalį įmonės akcijų ar pajų turite? 90 proc.
Ar jau esate buvęs „Linavos“ prezidentu? Jei taip, kiek kadencijų ir kuriais metais? Taip. Nuo 2015 m. iki dabar.
Jūsų išsilavinimas: Aukštasis
Kokias užsienio kalbas mokate? Rusų

Pranešimas

Transporto sektoriaus iššūkiai ir veiksmų planas“
2019 m. gegužės 13 d.

Šiandiena transporto sektorius susiduria su itin daug iššūkiu. Planuojamas vairuotojų atlyginimo koeficiento didinimas, Mobilumo paketo klausimas, neaiški mūsų kuriamos draudimo bendrovės situacija ir jos likimas. Visus šiuos iššūkius galėsime išspręsti tik visi kartu, apsivalę asociacijoje ir veikdami skaidriai ir viešai. Tačiau tam, kad galėtume išspręsti visas problemas, turime suvokti jų atsiradimo priežastis ir išaiškinti esamą situacija.

Pradėti norėčiau nuo planuojamo vairuotojų atlyginimo koeficiento didinimo. Tokį pasiūlymą vertinu labai neigiamai. Šis sprendimas keltų pavojų visam Lietuvos transporto sektoriui. Panašūs pasiūlymai pateikiami jau ne pirmą kartą. Anksčiau siūlyta apmokestinti dienpinigius. Įvairiais būdais ieškoma galimybių surinkti iš transportininkų daugiau mokesčių. Valstybinės institucijos „puola“, kai vežėjai susiskaldę.

Ginu vežėjų interesus Trišalėje taryboje. Savo poziciją pristatėme valdžios institucijoms. Tačiau asociacija privalo padaryti didžiulį darbą, siekiant užkirsti kelią vairuotojų atlyginimo koeficiento padidinimui. Turime pakankamai argumentų. Visi jie yra Linavos sekretoriate ir atnaujinus duomenis, turi būti panaudoti. Ieškosime ir naujų argumentų. Esminis – konkurencingumo praradimas tarptautinėse rinkose.

Dirbame su Seimo nariais, vyriausybe, profsąjungomis. Tačiau pastaruoju atveju dialogas nesigauna. Reikia „Linavos“ lyderystės, kad klausimas būtų nukeltas. Kitaip Socialinės apsaugos ir darbo ministerija palaikys profsąjungų poziciją, kas būtų pražūtinga Lietuvos vežėjams.

Kartu su kolegomis ir vežėjais jau ieškome atsarginių variantų. Neseniai lankiausi Lenkijoje, dirbau su ZMPD (lenkų vežėjų asociacija) atstovais ir įmones steigiančiomis kompanijomis Lenkijoje. Aptarėme transporto įmonių steigimo ypatybes, mokestinę aplinką, grėsmes ir galimybes šioje šalyje. Informaciją apie tai jau persiunčiau Jums. Šiandien vežėjų verslo sąlygos Lenkijoje ir Lietuvoje panašios. Jeigu bus padidintas vairuotojų atlyginimo koeficientas, Lenkija bus patrauklesnė Lietuvos vežėjams. Negalime to leisti. Ji jau dabar patrauklesnė kai kuriais aspektais.

Blogiausias įmanomas scenarijus: tvirtinamas padidintas koeficientas, o verslus teks iškelti į kitas valstybes. Asociacija turi pateikti nariams atsitraukimo kelius, blogiausiam scenarijui, nors ir tikime, kad apsiginsime.

Kitas iššūkis – Mobilumo paketas. Europos Parlamento (EP) sprendimas – dviejų didelių valstybių grupių, Vakarų Europos ir Centrinės ir Rytų Europos šalių priešpriešos rezultatas. Jis palankus „Senajai Europai“, kuri nori išstumti konkurencingus periferinių ES valstybių vežėjus iš savo rinkų. Tačiau tai dar ne pabaiga. Dabar laukia derybos tarp EP, Europos Komisijos ir Europos Tarybos.

Aktyviai sieksime – taip pat aš kaip „Linavos“ prezidentas, jeigu asociacijos nariai perrinks mane į šias pareigas – kad naujos kadencijos EP pakeistų savo nuomonę ir būtų racionalesnis bei nebūtų patvirtintas mums ypatingai nepalankus sprendimas. Tai galima pasiekti. Turime Seimo ir vyriausybės palaikymą. Taip pat tikimės atsakingesnio elgesio iš naujų Lietuvos europarlamentarų, nes jie neatstovavo valstybės pozicijų. Turėjome palaikymą Seime, Vyriausybėje, Ministerijoje, bet ne Europarlamente, nors su Europarlamentarais dirbta nemažai.

Jeigu matysime, kad pakoreguoti „Mobilumo paketo“ taip, kaip mums reikia, nepavyksta, reikalausime kiek įmanoma ilgesnio pereinamojo laikotarpio, kad Lietuvos vežėjai galėtų vienaip ar kitaip prisitaikyti prie naujų reikalavimų. Neatmetu, kad tarsimės su Susisiekimo ministerija ir mums palankiomis šalimis dėl sprendimo skundimo.

 

 

Mobilumo paketas įsigalios ne iš karto. Remiantis ES praktika, turėtų būti suteiktas bent kelių metų pereinamasis laikotarpis. Per jį vežėjai turės nuspręsti kokių sprendimų imtis – perkelti verslus arčiau ES centro valstybių ar bandyti konkuruoti esamomis sąlygomis.

Kitas visiems vežėjams itin aktualus klausimas – steigiama draudimo bendrovė (DB). Nuolat buvau kaltinamas draudimo bendrovės kūrimo stabdymu. Deja, dabartinei prezidiumo daugumai apribojus mano veiksmus draudimo bendrovės steigimo procese, draudimo bendrovė ir toliau nėra įsteiga. Lietuvos Bankas aiškiai išreiškė pastabas, kad kol nebus atsakyta į visus klausimus dėl prezidiumo narių legalumo ir generalinio sekretoriaus M. Atroškevičiaus legitimumo, sunku tikėtis sėkmės. Reikalinga ir stabili steigėjo, t.y. asociacijos finansinė būklė.

O kol nėra draudimo benrovės, neramina šie esminiai dalykai, susiję su draudimo bendrovės projektu:

 • Lietuvos bankui abejonių kelią Kauno regiono prezidiumo nario teisėtumas. Automatiškai ir sprendimų, kuriuose šis balsas buvo lemiamas, teisėtumas. Įskaitaint ir generalinio sekretoriaus paskyrimą.
 • Prezidiumas, negavęs Kongreso pritarimo, „Linavos“ pastatą perdavė draudimo bendrovei. Perduota kartu su nuomininkais, kurie per metus atneša 60 tūkst. eurų pajamų. Nepateikta pasiūlymų kaip kompensuoti asociacijai finansinių pajamų praradimus.
 • Išleidžiamos didelės sumos draudimo bendrovės steigimui, bet nesprendžiamos esminės problemos, kurios stabdo draudimo bendrovės steigimą. Dirba 6 darbuotojai. Nėra DB bendrovės tolimesnio plano.
 • Advokatai, kurie samdomi įsteigti kompaniją, rašo skundus, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas prieš asociacijos atstovus. Prieš Lietuvos banką kompromituojama asociacija ir stabdomas draudimo bendrovės steigimas.
 • Generalinis sekretorius ir advokatai kompromituoja asociacijos vadovybę pateikdami tendencingą informaciją į viešumą, o tai mato ir girdi bankas.
 • Asociacijos finansinė situacija. Laukia mokesčiai :

Už VMI aktą;

Pelno mokestis už 2013 – 2018 metus;

Pelno mokestis už lėšas, gautas už IRU. Tai įspūdingos sumos, tačiau tikslių dar nežinome, nes nėra gauti paskaičiavimai iš Mokesčių inspekcijos ir buhalterinę apskaitą vedančios įmonės.

 

Šiuo metu išleidžiamos didelės sumos draudimo bendrovės steigimui, bet nesprendžiama esminė – asociacijos kompromitavimo – problema, kuri stabdo šį procesą.

 

Kauno regiono nariai norėjo sušaukti neeilinį regioninį susirinkimą, perrinkti regiono atstovus asociacijos prezidiume ir taip užbaigti visus su tam tikrų prezidiumo narių teise eiti savo pareigas susijusius juridinius ginčus bei Lietuvos banko išsakytas pastabas. Prezidiumas ir generalinis sekretorius M. Atroškevičius ignoruoja Kauno regiono narių sprendimą šaukti neeilinį regioninį susirinkimą. Tai šiurkštus įstatų pažeidimas. Deja, bet ir prezidiumo dauguma ir generalinis sekretorius nesivadovauja asociacijos įstatais. Asociaciją ‚Linava“ atstovaujantys advokatai jau tris kartus kreipėsi į teismą kad M. Račkauskui būtų pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, siekiant, kad jis negalėtų dalyvauti posėdžiuose, tačiau teismas tai daryti atsisakė.

Advokatų kontorai Glimsted asociacija Linava nuo 2018 m. rudens sumokėjo 23 tūkst. eurų už teisines paslaugas susijusias su Kauno regiono prezidiumo nario teisėtuo ginčais. Vietoj to buvo galima sušaukti regiono prašytą susirinkimą ir nepatirti tokių išlaidų. Stengiamasi visomis išgalėmis išlaikyti R. Vosylių prezidiume, net ir pažeidžiant asociacijos įstatus. Revizijos komisija rekomenduoja stabdyti teisinius ginčus ir šaukti neeilinį regiono susirinkimą. Taip pat Revizijos komisijos nuomone ir jau 3 teismų pasisakymuose konstatuota, kad prezidiumo sprendimas sustabdyti M. Račkausko įgaliojimus, viršijo prezidiumo įgaliojimus. Prezidiumas, iškilus abejonėms, turėjo iš karto sušaukti neeilinį Kauno regiono narių susirinkimą. Jo neskelbimas prieštarauja narių interesams.

Susipriešinimas vyksta „Linavos“ prezidiume ir sekretoriate. Šiuo metu matau akivaizdžius ženklus, kurie gali privesti asociaciją prie bankroto. Į valdžią stengiasi grįžti ansktesnių kadencijų žmonės, kurie nelinkę spręsti problemų, o paliks asociaciją likimo valiai. Visos asociacijos „Linava“ turimos teisės gali būti perleistos kitai asociacijai. Tokius svarstymus išgirdau ir lankydamasis Vyriausybėje.

Šio dešimtmečio pradžioje, valdant susikompromituvasiems buvusiems vadovams, dalis asociacijos išlaidų nebuvo pagrįstos dokumentais, todėl atsirado mokestinės prievolės valstybei. Vykęs ginčas su VMI išspręstas ne asociacijos naudai – laukia didelės papildomos išlaidos.

Už dalies prezidiumo narių nugarų stovi buvę, jau nesąžiningais veiksmais pasižymėję asociacijos valdymo organų nariai, o veikloje jaučiasi destrukciniai veiksmai.

 • Kai buvo pradėta versti prezidentą, sulėtėjo draudimo bendrovės steigimo procesas, kuris ir taip vėluoja. Draudimo bendrovės vadovai (tyčia ar ne) įtraukti į politiką ir politikuoja
 • Apribota prezidento veikla ir galimybės atstovauti vežėjus: draudžiama susipažinti su dalimi dokumentų, vežėjams ir prezidentui tenka savo teises ginti asmeninėmis lėšomis, atimta galimybė pasidengti išlaidas, kurios patiriamos atstovaujant asociaciją ir narius.
 • Įvairiais būdais kompromituojami „netinkami“ prezidiumo nariai, kurie mato situaciją ir turi kitą nuomonę.
 • Neinama į kompromisą – atsisakoma sušaukti Kauno regiono susirinkimą, kuris atsakytų į visus klausimus, išvestų iš aklavietės.
 • Generalinis sekretorius M. Atroškevičius ir sekretorius plėtrai Z. Buivydas paskirti dirbti asociacijos sekretoriate be jokio konkurso. Papildomas etatas ir kitų darbuotojų perkėlimas asociacijai per metus kainuoja apie 70.000 eurų. Z. Buivydo etatas yra naujas Linavos sekretoriato struktūroje, vežėjams ataskaitos apie jo veiklą nepateikiamos.
 • M. Atroškevičius iškėlė bylą dėl prezidento darbo užmokesčio nuo pirmos kadencijos pradžios 2015 metais, nors jį gali reguliuoti tik kongresas. Teisinės išlaidos – 12 tūkst. eurų., plius dar apie 2000 eur buhalterinės apskaitos kompanijai už duomenų rinkimą. Šioms byloms apmokėti M. Atroškevičius nėra gavęs prezidiumo pritarimo. O tai pažeidžia numatyta tvarką, nes sumos viršija 6 tūkst. eurų. Tai nėra pavienis atvejis, kai viršijami generalinio sekretoriaus įgaliojimai.
 • Dalis į sekretoriatą grąžinamų darbuotojų yra glaudžiai susiję su susikompromituvusiais buvusiais vadovais.

 

Grėsmės

 • Prezidiumo sprendimų teisėtumas (jeigu teismai galutinai konstatuos, kad R. Vosylius neteisėtas prezidiumo narys, prezidiumo sprendimai galės būti ginčijami. Laukia teismų karuselė)
 • Įstatų pakeitimai (keičiami įstatai, kurių siūlomi pakeitimai neatitinka narių interesų).
 • Sutartis su LVS (TIR monopolio praradimo grėsmė, komercinių paslapčių atskleidimas)
 • Nepalankūs sprendimai (apribota prezidento veikla, atstovavimas. Vien dėl asmeninių prezidiumo narių ambicijų, o ne siekiant tinkamai atstovauti vežėjus).
 • Kauno regiono narių reikalavimo ignoravimas (iki šiol neįvykdytas teisėtas reikalavimas. Vilkinamas procesas).
 • Asmeninių ambicijų tenkinimas (trikdoma normali sekretoriato veikla, priimami dirbti pažįstami ir palankūs asmenys, atstovavimas viešoje erdvėje žemiau kritikos).

Aš ir mano bendraminčiai tiesiog negalime susitaikyti su tuo, kas vyksta, ir bandome stabdyti savivalę, užkirsti kelią įvairiems piktnaudžiavimams, informuoti vežėjus apie juos.

Kandidatavimo į asociacijos prezidentus priežastys. Prieš dvejus metus rinkiminiame ir prieš pusmetį vykusiame kongrese jaučiau didelį vežėjų palaikymą, kurie mane išrinko į prezidento poziciją, o vėliau neleido nuo jos nušalinti. Nors prezidento balsas prezidiume yra tik 1 iš 11, tačiau yra kitų galių, kuriomis naudojantis atstovaujama vežėjų interesams.

 • Niekada Linavos prezidentas nebuvo taip aukštai reitinguose. Visada patenku tarp 50 įtakingiausių verslininkų, esu renkamas, kaip asmuo turintis įtaką sprendimams.
 • Pirmą kartą Linavos istorijoje prezidentas išbuvo visą kadenciją IRU prezidiume;
 • Galiu bet kada išsakyti savo poziciją Vyriausybėje, Seime, čia visada laukiama mano nuomonės transporto klausimais, nes nesu susikompromitavęs. Deja, paskutiniu metu kolegos , paleidę šmeižto mašiną tai stengiasi padaryti. Tris metus vedžiau asociaciją į priekį, buvo atstatytas teigiamas asociacijos įvaizdis.
 • Atėjus man į asociaciją, ji skendėjo skolose. Asociacija susitvarkė finansiškai ir vykdo draudimo bendrovės kūrimo procesą. Tačiau perėmus asociacijos valdymą susiformavusiai daugumai su 2 kartus jau Kauno regione atšauktu R. Vosyliumi, asociacija sparčiai diskredituojama ir finansiškai silpnėja.

Nėra jokių faktų apie prezidento nesąžiningumą ar kitus pažeidimus (pareigų neatlikimas, draudimo bendrovės įkūrimo stabdymas ir t.t.), kuriais kaltina dalis prezidiumo narių ir generalinis sekretorius.

Šiuo metu dalis vežėjų yra neįleidžiami į asociaciją, jiems neteikiama informacija, neatsakoma į jų raštus. Tokia situacija nėra normali ir ją reikia spręsti. Ši situacija primena 2010 metus, kai asociacija jau buvo privesta prie sunkios finansinės situacijos. Ypatingai noriu atkreipti regionų dėmesį ir užduoti jiems klausimą. Ar tikrai visa informacija iš jūsų išrinktų prezidiumo narių pasiekia jus? O gal jums sakoma tik tai, ką norite girdėti?

„Linavos“ nariai išrinko mane prezidentu, o vėliau neleido nušalinti nuo valdžios. Todėl jaučiu pareigą ir galiu viešinti visą realią situaciją, kuri yra asociacijoje, rezultatyviai tęsti pradėtus darbus ir spręsti vis kylančias problemas.

Pirmieji darbai/veiksmai po išrinkimo. Pirmiausiai galiu garantuoti viešumą. Ties kuriuo aktyviai dirbau pastaruoju metu. Dauguma Jūsų turėjo pasiekti mano laiškai, su kitais kalbėjomės asmeniškai susitikimų metu. Visada pateikiau situaciją be pagražinimo, tokią kokia yra.

Be jokios abejonės ir aktualiausių vežėjams klausimų sprendimai: Draudimo bendrovės likimas, vairuotojų darbo užmokesčio koeficientas, bendravimas su profsąjungomis, mobilumo paketas, pokyčiai sekretoriate.

Jeigu ir toliau bus trukdoma dirbti, problemas viešinsiu kongresuose, prašysiu kongreso sprendimų, kurie leistų spręsti susikaupusias problemas. Pastaraisiais metais turėjome nemažai puolimų prieš sektorių ir didelę dalį tų iššūkių įveikėme.

Prie to prisidėjo ir įdirbis, darbas LPK, susiformavusios asmeninės pažintys valdžios, verslo ir žiniasklaidos sluoksniuose. LPK įgyvendino seną asociacijos „Linava“ siekiamybę – paskyrė asociacijos prezidentą į Trišalę tarybą. Ar tai tęsis amžinai, priklauso tik nuo LPK sprendimo, kurių prezidiumo pasitikėjimą turiu.

Gauname kvietimus į įvairius susitikimus, neoficialius pokalbius. Dalyvaujame kuriant transporto sektoriaus viziją, dabartį ir ateitį. Geri santykiai su žiniasklaida leidžia išsakyti savo pozicijas visuomenei. Tai ilgo nuoseklaus dviejų kadencijų darbo rezultatas. Jeigu jūs manimi pasitikėsite, ne tik tęsime pradėtus darbus, sieksime, kad visos problemos būtų išspręstos, jūs gautume kuo didesnę vertę. Drauge mes galime viską!

Kandidato į asociacijos „Linava“ prezidentus Erlando Mikėno artimiausių darbų planas.

 • Teigiamos nuomonės formavimas visuomenėje apie transporto sektorių, jo indėlį, dirbančius darbuotojus, jų sąlygas, pateikiant teigiamas praktikas.
 • Argumentais ir paskaičiavimais paneigti profsąjungų pateikiamą melagingą informaciją. Aktyviai dalyvauti diskusijose laidose ir forumuose su profsąjungomis. Deleguoti kompetetingus asmenis deryboms. Derėtis ir pasiekti rezultatą, kad koeficientas 1,3 nebūtų padidintas.
 • Dar glaudžiau bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis ir profsąjungomis, siekiant sektoriui palankių susitarimų dėl darbuotojų užmokesčio ir komandiravimo tvarkos. Sprendimų, susijusių su mobilumo paketo iššūkiais, paieška ir jų pateikimas vežėjams.
 • Tęsti darbą su Europarlamentarais, Susisiekimo ministerija, mums draugiškomis valstybėmis dėl Mobilumo paketo klausimų ir pasitvirtinus planą jį vykdyti.
 • Siekti, kad būtų pagreitintas darbuotojų iš trečiųjų šalių įdarbinimas. Siekiamybė – Lenkijos pavyzdys ir įdarbinimo sklandumas.
 • Siekti, kad nebūtų įvestos kvotos trečiųjų šalių darbuotojams.
 • Trečiųjų šalių vežėjų kontrolė, glaudus bendradarbiavimas su LTSA kontrolės tarnyba. Skirti darbuotojus, kurie kartu su vežėjais nustatytu grafiku  aplankytų Lietuvoje įsikūrusius terminalus ir gautą informaciją pateiktų LTSA kontroliuojančioms institucijoms.
 • Tęsti pasienio eilių problemos kėlimą, bendradarbiauti su Muitinės departamentu, Finansų ministerija, Vyriausybe.
 • Užtikrinti tinkamą visų regionų atstovavimą prezidiume. Užtikrinti, kad būtų vykdomi  regionų narių prašymai. Tai prezidiumo ir prezidento pareiga.
 • Aktyvus Prezidento darbas regionuose su nariais, kad nesikartotų bloga patirtis, kai regionų nariai gauna neteisingą arba iškreiptą informaciją apie procesus asociacijoje, kuriuos formuoja prezidiumo nariai, siekiantys tikslų, kurie prieštarauja narių interesams;
 • Draudimo bendrovės steigimo proceso spartinimas, procesų viešinimas ir skaidrinimas. Kūrimo proceso planas, pasikeitus aplinkybėms. Proceso esminiai sprendimai turi būti priimami kongrese, o ne prezidiume. Papildomas investicijas į draudimo bendrovę spręsti tik gavus Kongresų pritarimus.
 • Performuoti biudžetą ir ieškoti sprendimų finansiniam stabilumui užtikrinti.  Kuo skubiau surasti sprendimus su VMI dėl skolos biudžetui.
 • Tęsti aktyvų bendradarbiavimą su LPK, LVK, LDK.
 • Užtikrinti skaidrią, nepriklausomą ir sklandžią asociacijos „Linava“ veiklą, finansinę atskaitomybę prieš narius.
 • Suaktyvėjus minimiems iššūkiams reorganizuoti sekretoriato darbą, užtikrinti, kad į asociacijos „Linava“ sekretoriatą patenkantys darbuotojai būtų kompetetingi spręsti esamas problemas. Kelti klausimą dėl be konkurso priimtų darbuotojų tinkamumo eiti pareigas.
 • Maksimalus asociacijos veiklos viešumo užtikrinimas. Suaktyvinti darbus, susijusius su visos aktualios informacijos nariams pateikimu.
 • Numatyti asociacijos ilgalaikius planus suorganizuotoje strateginėje sesijoje prezidiume.
 • Pritraukti į asociacijos valdymą daugiau jaunimo.

 

Kviečiu visus atvykti į kongresą ir išreikšti savo valią. Susimatysime gegužės 15 d. kongrese.

Nuoširdžiai jūsų,

Kandidatas į asociacijos „Linava“ Prezidentus

Erlandas Mikėnas

Pažyma apie teistumą