ROMAS AUSTINSKAS

ROMAS AUSTINSKAS

Savininkas ir vadovas

Anketa

Gimimo data:  1958.09.02
Kokį juridinį asmenį (asociacijos narį) atstovaujate:  UAB  Autopaslauga
Kokia Jūsų patirtis transporto versle (nurodyti metų skaičių)?  30 metų
Ar esate juridinio asmens (asociacijos nario) savininkas, dalyvis ar vadovas?  Savininkas ir vadovas
Kokią dalį įmonės akcijų ar pajų turite? Visas 100%
Ar jau esate buvęs „Linavos“ prezidentu? Jei taip, kiek kadencijų ir kuriais metais? NE
Jūsų išsilavinimas: Aukštasis, neuniversitetinis
Kokias užsienio kalbas mokate? Anglų – susikalbu, Lenkų – susikalbu, Rusų – pažengęs vartotojas

Trumpai apie save

Esu Romas Austinskas – kandidatas į Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentus.

Regionų vežėjams iškėlus mano kandidatūrą asociacijos rinkimuose, nusprendžiau imtis šio iššūkio. Vienas pirmųjų įsipareigojimų, kuriuos daviau nariams, buvo pažadas pristatyti savo vertybines nuostatas, veiklos principus ir būsimus darbus Prezidiumo nariams, administracijai ir kolegoms. Tą ir padariau balandžio 9 d. sukvietęs visus į susitikimą ir memorandumo pristatymą M. Mažvydo bibliotekoje.

Susitikimas sulaukė dėmesio ir buvo nušviestas žiniasklaidoje

Kviečiu susipažinti su mano vertybes ir darbo principus apibrėžiančiu Memorandumu

Asmeniškai manęs dar nepažįstantiems trumpai prisistatysiu: esu verslininkas, įmonės „Autopaslauga“ savininkas ir vadovas, ilgametis „LINAVOS“ narys, iki šiol niekada nesiekęs jokių pareigų asociacijoje. Daugiau nei 30 metų mano aistra – automobilių sportas. Pastaruosius ketverius metus ėjau Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidento pareigas, organizacijai esu vadovavęs ir anksčiau. Buvau Benedikto Vanago ekipos Dakare vadovas.

Daugiau apie mane čia

Memorandumas

Dėl Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ ir jos prezidiumo vertybių bei veiklos prioritetų 2019-2021 m.

Šis memorandumas sudarytas ir paskelbtas 2019 m. balandžio 9 d. Vilniuje.

Aš, Romas Austinskas, kandidatas į Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ prezidentus,

ATSIŽVELGDAMAS Į TAI, KAD:

 1. Siekiu tapti Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ prezidentu ir vadovauti asociacijos prezidiumo darbui 2019-2021 m. laikotarpiu.
 2. Turiu tikslą, tapęs prezidentu, suvienyti ir sutelkti bendram darbui tiek Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ prezidiumo narius, tiek ir Lietuvos vežėjų automobiliais atstovus.
 3. Jaučiu pareigą iš anksto visiems atskleisti savo, kaip galimo asociacijos prezidento, veiklos, vertybių bei prioritetų viziją ir tuo pačiu iš anksto suburti komandą, kuri vieningai ir kryptingai dirbtų Lietuvos vežėjų naudai.

PAREIŠKIU, jog tapęs Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ prezidentu, savo pareigas vykdyčiau griežtai laikydamasis žemiau nurodytų pagrindinių vertybių ir prioritetų.

VERTYBĖS:

 1. Pridėtinės vertės kūrimas nariams. Veikla turi būti (bus) ne savitikslė, o nukreipta išskirtinai į Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ narių interesų atstovavimą ir pridėtinės vertės jiems kūrimą.
 2. Skaidrumas ir nepriekaištinga reputacija. Visi atliekami veiksmai turi būti (bus) skaidrūs ir sąžiningi. Turi egzistuoti (egzistuos) nulinė tolerancija nesąžiningumui, piktnaudžiavimui, abejotinai reputacijai ir asmeninių interesų tenkinimui.
 3. Lygiateisiškumas. Visi Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ nariai, nepriklausomai nuo jų dydžio ir finansinės padėties, turi būti (bus) vienodai svarbūs bei vienodai atstovaujami ir ginami.
 4. Teisėtumas. Visi priimami sprendimai turi būti (bus) teisiškai pagrįsti ir neprieštarauti teisės aktams.
 5. Taikus ginčų sprendimas. Turi būti (bus) dedamos maksimalios pastangos, kad visi veikloje kylantys ginčai būtų sprendžiami diplomatiškai bei taikiai, diskusijų ir derybų būdu.

PRIORITETAI:

 1. Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ prezidiumo sutelkimas vieningam ir kryptingam darbui, kuriančiam pridėtinę vertę asociacijos nariams.
 2. Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ draudimo bendrovės įkūrimas ir jos veiklos stabilumo, patikimumo bei skaidrumo užtikrinimas.
 3. Mobilumo paketo neigiamų padarinių mažinimas ir pagalba Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ nariams įgyvendinant Mobilumo paketo reikalavimus.
 4. Ilgalaikio ir trumpalaikio strateginio Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ veiklos plano, orientuoto į finansinį asociacijos nepriklausomumą ir pridėtinės vertės nariams kūrimą, parengimas ir įgyvendinimas.
 5. Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“, kaip stipraus bei patikimo socialinio partnerio, autoriteto stiprinimas ir bendradarbiavimo skatinimas ne tik Lietuvos, bet ir tarptautiniu mastu.
 6. Nuolatinis vežėjų verslo aplinkos analizavimas bei savalaikė Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ reakcija ir darbas teisėkūros srityje, siekiant užtikrinti šalies vežėjų konkurencingumą.

KVIEČIU visus Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ prezidiumo narius bei administraciją, taip pat visus asociacijos narius, man tapus Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ prezidentu, bendram darbui laikantis aukščiau nurodytų vertybių ir prioritetų,  bei siekiui drauge šio memorandumo pagrindu įgyvendinti vežėjams svarbius tikslus ir kurti realią vertę vežėjų bendruomenei.

Pažyma apie teistumą
Papildoma informacija

Kandidatas į „LINAVOS“ prezidentus Romas Austinskas žiniasklaidoje

Gerbiami nariai, tikiu, kad pastebite, jog artėjant Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidento rinkimams, organizacijos aktualijos ir vežėjams rūpimi klausimai sulaukia vis daugiau žiniasklaidos dėmesio.

Aš taip pat stengiuosi prisidėti, kad vežėjų problemos būtų išgirstos, o mano indėlis asociacijos veiklą būtų kuo skaidresnis ir viešas. Štai keletas mano pasisakymų visiems mums rūpimomis mūsų verslo temomis:

Komentaras apie Mobilumo paketą: Delfi    lrytas.lt 

Pokalbis ir atsakymai į „Kauno dienos“ skaitytojų klausimus: www.diena.lt   klaipeda.diena.lt

Informacija apie memorandumą, pristatantį vertybes ir darbo principus, kurių laikyčiausi tapęs asociacijos prezidentu:
15min.lt